Chính sách công ty

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VÀ THƯƠNG MẠI DANH GIA                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    **********                                                                                                   **********

 

 

                                                                                     CHÍNH SÁCH

                           KHÁCH HÀNG – AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG

                                                        —-o0o—-

 

Với phương châm khách hàng là thượng đế,đảm bảo an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho toàn thể công nhân viên trong công ty,chất lượng là thương hiệu của công ty,Giám đốc CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DANH GIA đưa ra chính sách “Khách hàng – An toàn – Chất lượng” trên nền tảng “Uy tín,Tư duy và Trách nhiệm” như sau:

◊ Uy tín :

♥ Cam kết thực hiện theo yêu cầu của khách hàng : chất lượng,thẩm mỹ,tiến độ đảm bảo,trung thực tuyệt đối,đảm bảo an toàn,đồng hành phát triển cùng đối tác nhằm tạo được sự tín nhiệm,khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

♥ Luôn luôn lắng nghe,tìm hiểu ý kiến,nguyện vọng của khách và xem đó là cơ sở tích lũy kinh nghiệm để đáp ứng ngày càng tốt hơn mong muốn của khách hàng.

♥ Cam kết tuận thủ theo quy định của pháp luật và các yêu cầu có liên quan đến chất lượng,an toàn.

◊ Tư duy :

♥ Sáng tạo và không ngừng cải tiến kỹ thuật sản xuất,sản phẩm nhằm loại bỏ,giảm thiểu,kiểm soát các rủi ro và nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

♥ Tạo mọi điều kiện phát triển nhân lực,con người,nhằm phát huy hết khả năng của mỗi người.Không ngừng nâng cao giá trị doanh nghiệp.

♥ Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên lợi thế vốn có của công ty,đảm bảo hiệu quả kinh doanh,nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh.

♥ Phát triển công ty ổn định và bên vững.

◊ Trách nhiệm:

♥ Toàn bộ nhân viên công ty có trách nhiệm với khách hàng,đối tác,đồng nghiệp và bản thân.

♥ Thực thi hoàn thành chính sách,mục tiêu và công việc.

♥ Xây dựng giá trị bền vững là tuyên ngôn của toàn thể cán bộ công nhân viên của Danh Gia Steel.

                                                                                                                   Ngày 20 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                                  Giám đốc

                                                                                                                            Danh Đức Kiên

 

 

Facebook Comments