Nhà khung thép kết hợp tấm Cemboard

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH :

Tên công trình : Kho sơn  khu công nghiệp Từ Liêm.

Diện tích : 300 M2.

Hạng mục thi công : Khung thép và sàn Cemboard.

Chủ đầu tư : Anh Trung.

Gia đoạn gia công cột, dầm.

Lắp đặt khung

Đan sắt sàn Cemboard.

Bắn tấm Cemboard.

Facebook Comments